gaišās 6 un 8 mm

piegāde
arī pa 1
bez brīvdienām
sausa malka