I live in Italy.
I am serious italian man.
I am ready for a serious long term relationship with a latvian or russian girl
(30-38 years old, not less)

Es dzīvoju Itālijā.
Es esmu nopietns itāļu cilvēks.
Es esmu gatavs nopietnām ilgtermiņa attiecībām ar latviešu vai krievu meiteni
(30-38 gadi, ne mazāk)

Я живу в Италии.
Я серьезный итальянский мужчина.
Я готов к серьезным долгосрочным отношениям с латышской или русской девушкой
(30-38 лет, не менее)