Piedāvājam:
• konsultāciju;
• koku vainagu veidošanu;
• sauso un slimo zaru izzāģēšanu;
• bīstamu koku zāģēšanu pa daļām;
• augļkoku kopšanu.