SIA "Vidzeme lauks" uzņēmums Vidzemē izkopj no krūmiem un kokiem aizaugušas lauksaimniecības platības, tīrumus, grāvjus, mežmalas kā arī dažādas citas teritorijas.
Par labu un rupju materiālu, veicam samaksu.
Darbu veicam profesionāli un kvalitatīvi, atstājot pēc sevis sakoptu vidi.

Tālrunis: 29222182
<a href="//www.ekomezs.lv" rel="nofollow">www.ekomezs.lv</a>