Nozāģēsim bīstamos vai traucējošos kokus, zarus, sakopsim augļkokus padarot Jūsu īpašumu un apkārtni drošu un sakoptu, ainaviski baudāmu.
Garantējot drošību, darbus veicam jebkuras sarežģītības apstākļos, blakus vai virs ēkām, virs elektrolīnijām, sarežģītās un grūti pieejamās vietās, vietās kur nespēj piekļūt pacēlāju tehnika, vai tur, kur citiem nav pa spēkam.