27118682
Kravas beramās : Melnzeme, tīrumzeme, kūdra, kūtsmēsli, grants, smiltis, šķembas, oļus, skaldītu malku -izvedu būvgružus, transporta pakalpojumi