SIA "Vidzeme lauks" uzņēmums Vidzemē izkopj no krūmiem un kokiem aizaugušas lauksaimniecības platības, tīrumus, grāvjus, mežmalas kā arī dažādas citas teritorijas.
Vēlamā teritorija kurā veicam pakalpojumu, 90 km rādiusā ap Siguldu. Darbu veicam profesionāli un kvalitatīvi, atstājot pēc sevis sakoptu vidi.
Par labu un rupju materiālu, veicam samaksu. Samaksas nosacījumi tiek noteikti pēc objekta apsekošanas.

Tālrunis: +371 29222182
<a href="//www.ekomezs.lv" rel="nofollow">www.ekomezs.lv</a>