Bērza kokskaidas briketes 960 kg palete – 130 eur, ar piegādi, pašizkraušanu.