Sertificēta kustamās mantas vērtēšana. Tehnoloģisko līniju un iekārtu vērtēšana, transportlīdzekļu un tehnikas vērtēšana, aprīkojuma un mēbeļu vērtēšana, noliktavas krājumu un atlikumu vērtēšana, nestandarta objektu vērtēšana. Operatīva un kompetenta apkalpošana. <a href="//www.senwalds.com" rel="nofollow">www.senwalds.com</a>