– Teritoriju labiekārtošanas darbi.
– Apbūves gabalu sakopšana un sagatavošana celtniecības darbiem – koku un krūmu izzāģēšana, zemes pamata izlīdzināšana.
– Demontāžas darbi.