PARDODU ledusskapi SARATOV 85-48-59cm…10.-e….pasizvesana Saulkrastu centrs…