Pievedu ar pašizgāzēju melnzemi, skaloto granti, būvsmilti, oļus, šķembas. Izvedu grunti, celmus, zarus, betonu. Miniekskavatora pakalpojumi. Epasts netiek lietots