Pievedu ar pašizgāzēju melnzemi, granti, šķembas, pieberamo smilti u.c. kravas. Manipulatora pakalpojumi. Pārvadāju grodus, bruği, kokmateriālus u.c. Epasts netiek lietots.