Pārdod kravu ar melnzemi 5,5 kubi. Laba auglīga, melna, kūdraina tīruma virskārta. T. 29462344