Roku dažādas tranšejas. Koku un krūmu celmu izrakşana un aizvešana, citi darbi.