Roku dažādas tranšejas ūdensvadam, kanalizācijai, elektrībai u.c., koku un krūmu celmu izrakšana un aizvešana.