Roku dažādas tranšejas elektrībai, kanalizācijai, ūdensvadam, māju pamatiem u.c. Koku un krūmu celmu izrakšana un aizvešana. Apkārtnes labiekārtošanas darbi.