Roku dažădas tranšejas elektrībai, kanalizācijai, ūdensvadam, māju pamatiem, to siltināšanai. Koku, krūmu celmu izrakšana un aizvešana.
Apkārtnes labiekārtošana.