Roku dažādas tranšejas elektrībai, kanalizācijai, ūdensvada, māju pamatiem, to siltināšanai u.c. Koku, krūmu celmu izrakšana un aizvešana.
Pievedceļu izbūve.