Roku dažādas tranšejas elektrībai, kanalizācijai, ūdensvadam, māju pamatiem, to siltināšanai, koku, tūju stādīšanai, u.c. Koku, krūmu celmu izrakšana un aizvešana.