Roku dažādas tranšejas – elektrībai, kanalizācijai, ūdensvadam, tūju stādīšanai, koku, krūmu celmu izrakšana un aizvešana.