Mini ekskavatora pakalpojumi.
Roku dažādas tranšejas – elektrībai, kanalizācijai, ūdensvadam, māju pamatiem, to siltināšanai, zibens novedējiem, koku, tūju stādīšanai. Koku, krūmu izrakšana un aizvešana.
Apkārtnes labiekārtošanas darbi, pievedceļu izbūve.