Roku tranšejas ūdensvadam , kanalizācijai, elektrībai, māju pamatiem, to siltināšanai. Koku, krūmu celmu izrakšana un aizvešana.
Apkārtnes labiekārtošanas darbi.