Roku dažādas tranšejas elektrībai, kanalizācijai, ūdensvadam, koku, tūju stādīšanai u.c.
Apkārtnes labiekārtošanas darbi.
Beramo kravu piegāde lidz 5 kubiem.