Roku dažādas tranšejas elektrībai, kanalizācijai, ūdensvadam, māju pamatiem, to siltināšanai. Koku un krūmu celmu izrakšana un aizvešana. Pievedceļu izbūve. Apkārtnes labiekārtošanas darbi, u.c.