Roku dažādas tranšejas elektrībai, kanalizācijai, ūdensvadam, māju pamatiem, to siltināšanai.
Koku, krūmu celmu izrakšana un aizvešana. Koku stādīšana.
Pievedceļu izbūve.
Apkārtnes labiekārtošana.