Mini ekskavatora pakalpojumi. Roku dažādas tranšejas elektrībai, kanalizācijai, ūdensvadam, māju pamatiem, to siltināšanai.
Pievedceļu izbūve. Apkārtnes labiekārtošanas darbi.
Smilts, grants, šķembu, melnzemes piegāde.