Mini ekskavatora pakalpojumi. Roku dažādas tranšejas elektrībai, kanalizācijai, ūdensvadam, māju pamatiem, to siltināšanai. Tūju, koku, krūmu stādīšanai.
Apkārtnes labiekārtošanas darbi.
Pievedceļu izbūve.