Mini ekskavatora pakalpojumi. Roku dažādas tranšejas elektrībai, kanalizācijai, ūdensvadam, māju pamatiem, to siltināšanai. Koku, tūju stādīšanai, celmu izrakšana un aizvešana. Pievedceļu izbūve.
Apkārtnes labiekārtošanas darbi.