Mini ekskavatora pakalpojumi. Roku dažādas tranšejas elektrībai, kanalizācijai, ūdensvadam, māju pamatiem, to siltināšanai. Tūju, koku, krūmu stādīšanai.
Smilts, grants, šķembu, oļu, melnzemes piegāde.
Pievedceļu izbūve.
Apkārtnes labiekārtošanas darbi.