Roku tranšejas elektrībai, kanalizācijai, ūdensvadam, māju pamatu siltināšanai. Koku celmu, krūmu izrakšana un aizvešana.