Roku tranšejas elektrībai, kanalizācijai, ūdensvadam, māju pamatiem, u.c. Koku un krūmu celmu izrakšana un aizvešana.
Piegādāju smilti, granti, šķembas, oļus lidz 5 kubiem vienā pirgādē.