Mini ekskavatora pakalpojumi. Roku dažādas tranšejas elektrībai, kanalizācijai, ūdensvadam, māju pamatiem, to siltināšanai. Koku, krūmu izrakšana, to aizvešana.
Pievedceļu izbūve.
Smilts, grants, šķembu, melnzemes piegāde.
Apkārtnes labiekārtošanas darbi.