Sniedzu mini ekskavatora pakalpojumus. Piegādāju smilti, šķembas, oļus, granti, melnzemi. No 1-5 kubiem vienā piegādē. Tālr. 28815690