Cleansos.lv piedāvā telpu, teritorijas uzkopšanas pakalpojumus, kā arī, kompleksu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu.
Piedāvājam:
Uzkopšanas darbu tāmēšanu;
Uzkopšanas grafika izstrādi;
Uzkopšanas darbu organizēšanu un to vadisanu;
Uzkopšanas darbu apraksta izstradi;
Telpu un sienu atputekļošanu, tīrīšanu;
Darba vietas, galda virsmas un biroja tehnikas tīrīšanu;
Nestikloto horizontālo un vertikālo virsmu pilnalu mazgāšanu;
Logu mazgāšanu no ārpuses un iekšpuses(t.sk. logu rāmju un palodžu mazgāšana) ;
Zāles pļaušanu;
Sniega tīrīšanu;
Nekustamo īpašumu uzraudzību saimnieka prombūtnes laikā.

Pirms darbu veikšanas pārrunājam visus darāmos darbus, lai sasniegtu labāko rezultātu.