Piegādāju smilti, granti, oļus, šķembas, melnzemi 1-5 kubi vienā piegādē. Sniedzu mini ekskavatora pakalpojumus. Tālr. 28815690