Mini ekskavatora pakalpojumi. Piegādāju granti smilti, oļus, šķembas, melnzemi 1-5 kub. vienā piegādē.