Piegādāju granti, smilti, oļus, šķembas, melnzemi līdz 5 kub. vienā piegādē. Sniedzu mini ekskavatora pakalpojumus.