Sertificēta elektriķa pakalpojumi – elektromontāžas darbi, elektrotehniskie mērījumi, dokumentācijas sagatavošana ēku nodošanai ekspluatācijā.