Transporta pakalpojumi ar pašizgāzēju. Max 5 kubi.
Piegādā smilti, granti, melnzemi.