Labdien.
Piedāvājam Jūsu kompānijai savus pakalpojumus, kas izpaustos kā Jūsu
produktu un preču pārdošana pa telefonu. Slēdzam līgumu, apmaksa pēc vienošanās.