Kūdru, melnzemi, tīrumzemi, smilti, šķembas,dolomīta, granīta)granti, oļi, kūtsmēslus,skaldīta malka, transporta pakalpojumi. 26988005