Piegādāju: melnzeme, tīrumzemi, kūdru, smilti, šķembas(dolomīta, granīta)granti, oļi, kūtsmēslus,skaldīta malka, transporta pakalpojumi. 26988005