Melnzemi, tīrumzemi, kūtsmēslus, kūdru, priežu mizu mulču, granti, smilti, oļi, šķembas,(dolomīta, granīta), skaldītu malku, transporta pakalpojumi. 26988005