Šķembas,(dolomīta, granīta), granti, smilti, oļi, kūtsmēslus, kūdru, melnzemi, tīrumzemi, skaldītu malku, transporta pakalpojumi. 26988005