Šķembas,(dolomīta, granīta), granti, smilti, oļi, melnzemi, tīrumzemi, kūtsmēslus, kūdru,priežu mizu mulču, skaldītu malku, transporta pakalpojumi. 26988005