Kūdru, melnzemi, tīrumzemi, smilti, šķembas,(dolomīta, granīta), granti, oļi, kūtsmēslus,skaldīta malka, transporta pakalpojumi. 26988005