Kūdru, melnzeme, tīrumzemi, smilti, šķembas(dolomīta, granīta)granti, oļi, kūtsmēslus,skaldīta malka, transporta pakalpojumi. 26988005