Smilti, šķembas,(dolomīta, granīta), granti, oļi, kūtsmēslus, kūdru, melnzemi, tīrumzemi, transporta pakalpojumi. 26988005