Pļaujam gan aizaugušas teritorijas, krūmus, gan mauriņus.
Apzaļumošanas komanda ar ilggadēju pieredzi.
Veicam arī citus pagalma sakopšanas, labiekārtošanas darbus.