Sniedzu pļaušanas pakalpojumu saulkrastu novadā, laiki un cenas ir sarunājami pa telefonu un ir atkarīgi no uz vietas esošajiem darbarīkiem un platības, man ir 22 gadi bet esmu spējīgs uz kārtīgu un kvalitatīvu darbu.
28009408