Veicam,iekstelpas,jumta,fasades remontdarbus.Iespejama nestandarta darba veiksana.